Detail dokumentu 7 Afs 292/2020- 23

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 292/2020-23
Označení věci v celku : Pej 2378/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.292.2020.23
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2378 2022
7 Afs 292 2020 23
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.09.2020
Datum skončení řízení : 27.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.09.2022
Datum právní moci : 29.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:59:42
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kokeš Jiří Mgr. hlavní subjekt: SILMET Příbram a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SILMET Příbram a.s. stěžovatel
SILMET Příbram a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Specializovaný finanční úřad žalovaný/odpůrce 1.st
Specializovaný finanční úřad účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
259b zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 342/2018-35 4 Afs 342 2018 35 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 207/2005-55 2 Afs 207 2005 55 Sb. NSS 2 1472 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Specializovaný finanční úřad 148522/18/4300-12711-108855 12.09.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 1/2019-21 55 Af 1 2019 21 15.09.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 3264/22 14.12.2022 7 Afs 292/2020-23 27.09.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 292/2020- 23
Spisová značka : 7 Afs 292/2020
Napadeno : I. ÚS 3264/2022 (SUS 408/2022)
Souladná prejudikatura : 2 Afs 207/2005-55, 2 Afs 207/2005-55,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 342/2018-35, 4 Afs 342/2018-35,
Datum : 27.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 3264/22
Účastníci řízení : SILMET Příbram a.s., Specializovaný finanční úřad
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2022, čj. 7 Afs 292/2020-23