Detail dokumentu 10 Afs 371/2020- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BEJČKOVÁ Michaela, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 371/2020-51
Označení věci v celku : Pej 1963/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.371.2020.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1963 2022
10 Afs 371 2020 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.11.2020
Datum skončení řízení : 26.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.09.2022
Datum právní moci : 26.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:57:55
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jurčík Radek JUDr. Ing.Ph.D. hlavní subjekt: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. stěžovatel
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
IV. US 402/99 4 ÚS 402 1999 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Pl. US 38/95 0 ÚS 38 1995 Ústavní soud České republiky Závazná Souladná
2 Afs 24/2005-44 2 Afs 24 2005 44 Sb. NSS 11 689 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Azs 92/2005-58 2 Azs 92 2005 58 Sb. NSS 5 835 2006 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 8/2008-117 9 Afs 8 2008 117 Sb. NSS 9 2383 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45082/19/5300-21442-712243 04.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 86/2019-107 62 Af 86 2019 107 12.11.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 371/2020- 51
Spisová značka : 10 Afs 371/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 8/2008-117, 9 Afs 8/2008-117, 9 Afs 8/2008-117, 9 Afs 8/2008-117, 9 Afs 8/2008-117, 9 Afs 8/2008-117,
Souladná prejudikatura : IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99, IV. US 402/99,
Souladná prejudikatura : Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95, Pl. US 38/95,
Datum : 26.09.2022
Účastníci řízení : DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2022, čj. 10 Afs 371/2020-51