Detail dokumentu 10 Afs 165/2020- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 165/2020-37
Označení věci v celku : Pej 2026/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.165.2020.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2026 2022
10 Afs 165 2020 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.05.2020
Datum skončení řízení : 26.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 26.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.09.2022
Datum právní moci : 26.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:57:49
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Mach Tomáš JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: Kopeckého pramen a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Kopeckého pramen a.s. stěžovatel
Kopeckého pramen a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 4 zákona 235 2004
13 5 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 As 79/2021-42 10 As 79 2021 42 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 135/2004-73 1 Afs 135 2004 73 Sb. NSS 3 787 2006 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Azs 27/2004-74 4 Azs 27 2004 74 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 39634/19/5300-22442-707666 25.09.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 37/2019-74 30 Af 37 2019 74 06.04.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 165/2020- 37
Spisová značka : 10 Afs 165/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73,
Souladná prejudikatura : 10 As 79/2021-42, 10 As 79/2021-42, 10 As 79/2021-42,
Souladná prejudikatura : 4 Azs 27/2004-74, 4 Azs 27/2004-74, 4 Azs 27/2004-74,
Datum : 26.09.2022
Účastníci řízení : Kopeckého pramen a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2022, čj. 10 Afs 165/2020-37