Detail dokumentu 4 Afs 328/2021- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 328/2021-44
Označení věci v celku : Pej 2020/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.328.2021.44
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2020 2022
4 Afs 328 2021 44
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.10.2021
Datum skončení řízení : 23.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum právní moci : 26.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:57:36
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Novák Michal JUDr. hlavní subjekt: T & T - trade, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
T & T - trade, s.r.o. stěžovatel
T & T - trade, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
72 1 zákona 235 2004
24 2 zh zákona 586 1992
145 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 183/2014-55 1 Afs 183 2014 55 Sb. NSS 6 3566 2017 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 29/2021-59 4 Afs 29 2021 59 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 23242/20/5200-11431-712136 15.06.2020
Odvolací finanční ředitelství 24384/20/5300-214444-711869 22.06.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 49/2020-85 52 Af 49 2020 85 15.09.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 328/2021- 44
Spisová značka : 4 Afs 328/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 183/2014-55, 1 Afs 183/2014-55,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 29/2021-59, 4 Afs 29/2021-59,
Datum : 23.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, T & T - trade, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2022, čj. 4 Afs 328/2021-44