Detail dokumentu 5 Afs 139/2021- 31

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MATYÁŠOVÁ Lenka, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 139/2021-31
Označení věci v celku : Pej 2009/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.139.2021.31
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2009 2022
5 Afs 139 2021 31
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.05.2021
Datum skončení řízení : 23.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum právní moci : 26.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:56:43
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Toms Jan Mgr. hlavní subjekt: RAPTOR SE
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
RAPTOR SE žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
RAPTOR SE účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 280 2009
zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 373/2018-39 7 Afs 373 2018 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 445/2019-47 1 Afs 445 2019 47 Sb. NSS 9 4055 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42046/19/5300-21445-708460 a č. j. 42069/19/5300-21445-708460 21.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 63/2019-36 22 Af 63 2019 36 11.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 139/2021- 31
Spisová značka : 5 Afs 139/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 445/2019-47, 1 Afs 445/2019-47,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 373/2018-39, 7 Afs 373/2018-39,
Datum : 23.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, RAPTOR SE
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2022, čj. 5 Afs 139/2021-31