Detail dokumentu 2 Afs 391/2020- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 391/2020-38
Označení věci v celku : Pej 2240/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.391.2020.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2240 2022
2 Afs 391 2020 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.12.2020
Datum skončení řízení : 23.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.09.2022
Datum právní moci : 26.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:56:33
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jedličková Zdeňka JUDr. hlavní subjekt: Icbreality s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Icbreality s.r.o. stěžovatel
Icbreality s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
57 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 177/2016-35 4 Afs 177 2016 35 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 314/2020-50 10 Afs 314 2020 50 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 182/2018-42 10 Afs 182 2018 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 104/2015-33 2 Afs 104 2015 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 10293/19/5300-21441-702127 21.03.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 45/2019-71 62 Af 45 2019 71 12.11.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 3243/22 2 Afs 391/2020-38 23.09.2022 ne
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 391/2020- 38
Spisová značka : 2 Afs 391/2020
Napadeno : IV. ÚS 3243/2022 (SUS 402/2022)
Souladná prejudikatura : 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50, 10 Afs 314/2020-50,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 104/2015-33, 2 Afs 104/2015-33, 2 Afs 104/2015-33, 2 Afs 104/2015-33,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 177/2016-35, 4 Afs 177/2016-35, 4 Afs 177/2016-35, 4 Afs 177/2016-35,
Datum : 23.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 3243/22
Účastníci řízení : Icbreality s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2022, čj. 2 Afs 391/2020-38