Detail dokumentu 2 Afs 190/2021- 74

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DOŠKOVÁ Miluše, JUDr.
Označení věci v celku : 2 Afs 190/2021-74
Označení věci v celku : Pej 1897/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.190.2021.74
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1897 2022
2 Afs 190 2021 74
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.07.2021
Datum skončení řízení : 19.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 19.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 19.09.2022
Datum právní moci : 19.09.2022
Datum zpřístupnění : 22.05.2023 15:46:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hejzlar David Mgr. hlavní subjekt: Severočeská stavební, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Severočeská stavební, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Severočeská stavební, a.s. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
264 4 zákona 280 2009
148 2 b zákona 280 2009
41 zákona 150 2002
92 3 zákona 280 2009
76 1 b zákona 150 2002
126a zákona 99 1963
4 3 zákona 253 2000
9 2 zákona 164 2013
148 4 zákona 280 2009
264 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 282/2017-44 8 Afs 282 2017 44 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 228/2019-53 10 Afs 228 2019 53 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 69/2011-46 9 Afs 69 2011 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 14/2018-81 8 Afs 14 2018 81 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 Afs 29/2013-44 8 Afs 29 2013 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48714/17/5200-11432-711891 14.11.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 5/2018-97 15 Af 5 2018 97 08.06.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 190/2021- 74
Spisová značka : 2 Afs 190/2021
Souladná prejudikatura : 10 Afs 228/2019-53, 10 Afs 228/2019-53, 10 Afs 228/2019-53, 10 Afs 228/2019-53, 10 Afs 228/2019-53, 10 Afs 228/2019-53,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 14/2018-81, 8 Afs 14/2018-81, 8 Afs 14/2018-81, 8 Afs 14/2018-81, 8 Afs 14/2018-81, 8 Afs 14/2018-81,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 282/2017-44, 8 Afs 282/2017-44, 8 Afs 282/2017-44, 8 Afs 282/2017-44, 8 Afs 282/2017-44, 8 Afs 282/2017-44,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 29/2013-44, 8 Afs 29/2013-44, 8 Afs 29/2013-44, 8 Afs 29/2013-44, 8 Afs 29/2013-44, 8 Afs 29/2013-44,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 69/2011-46, 9 Afs 69/2011-46, 9 Afs 69/2011-46, 9 Afs 69/2011-46, 9 Afs 69/2011-46, 9 Afs 69/2011-46,
Datum : 19.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Severočeská stavební, a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2022, čj. 2 Afs 190/2021-74