Detail dokumentu 8 Afs 84/2021- 54

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 84/2021-54
Označení věci v celku : Pej 1955/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.84.2021.54
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1955 2022
8 Afs 84 2021 54
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 01.03.2021
Datum skončení řízení : 16.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 16.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.09.2022
Datum právní moci : 19.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:47:44
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Poncza Magdaléna Mgr. hlavní subjekt: Solanisus Praga s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Solanisus Praga s.r.o. stěžovatel
Solanisus Praga s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
11 1 zákona 235 2004
11 2 zákona 235 2004
11 3 zákona 235 2004
71 1 d zákona 150 2002
72 3 zákona 235 2004
102 zákona 150 2002
104 4 zákona 150 2002
čl. odst. písm. číslo rok druh
41 112 2006 ES
167 112 2006 ES
28b 2 388 77 EHS
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 As 158/2021-36 5 As 158 2021 36 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 As 43/2005-79 2 As 43 2005 79 0 0 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
3 Afs 277/2019-58 3 Afs 277 2019 58 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 115/2018-39 2 Afs 115 2018 39 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 111/2018-32 1 Afs 111 2018 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 15/2020-85 8 Afs 15 2020 85 Sb. NSS 7 4354 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Azs 84/2016-22 9 Azs 84 2016 22 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Azs 59/2021-31 8 Azs 59 2021 31 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 As 181/2019-63 10 As 181 2019 63 Sb. NSS 9 4051 2020 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 As 178/2020-38 8 As 178 2020 38 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora z 22. 4. 2010 ve věci Facet-Facet Trading, C-536/08 a C 539/08 Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 23181/18/5300-21444-700333 20.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 24/2018-43 6 Af 24 2018 43 18.02.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 3293/22 17.01.2023 8 Afs 84/2021-54 16.09.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 84/2021- 54
Spisová značka : 8 Afs 84/2021
Napadeno : I. ÚS 3293/2022 (SUS 412/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32, 1 Afs 111/2018-32,
Souladná prejudikatura : 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39, 2 Afs 115/2018-39,
Souladná prejudikatura : 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79, 2 As 43/2005-79,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58, 3 Afs 277/2019-58,
Souladná prejudikatura : 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36, 5 As 158/2021-36,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85, 8 Afs 15/2020-85,
Souladná prejudikatura : 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38, 8 As 178/2020-38,
Souladná prejudikatura : 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31, 8 Azs 59/2021-31,
Souladná prejudikatura : 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22, 9 Azs 84/2016-22,
Datum : 16.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 3293/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Solanisus Praga s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2022, čj. 8 Afs 84/2021-54