Detail dokumentu 10 Afs 378/2021- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 378/2021-37
Označení věci v celku : Pej 1895/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.378.2021.37
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1895 2022
10 Afs 378 2021 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.09.2021
Datum skončení řízení : 14.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.09.2022
Datum právní moci : 15.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:43:32
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Ficner Tomáš JUDr.Ph.D. hlavní subjekt: ŠIC s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ŠIC s.r.o. stěžovatel
ŠIC s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 2 zg zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 199/2020-39 5 Afs 199 2020 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 33/2011-78 2 Afs 33 2011 78 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 11292/20/5200-11432-807689 19.03.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 77 Af 14/2020-47 77 Af 14 2020 47 20.08.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 378/2021- 37
Spisová značka : 10 Afs 378/2021
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 33/2011-78, 2 Afs 33/2011-78, 2 Afs 33/2011-78,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 199/2020-39, 5 Afs 199/2020-39, 5 Afs 199/2020-39,
Datum : 14.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, ŠIC s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2022, čj. 10 Afs 378/2021-37