Detail dokumentu 8 Afs 41/2021- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 41/2021-38
Označení věci v celku : Ej 219/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.41.2021.38
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 219 2022
8 Afs 41 2021 38
judikát sešit rok
4398 11 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 20.01.2021
Datum skončení řízení : 14.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 14.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 14.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 14.09.2022
Datum právní moci : 15.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:38:01
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
IZOWEN, a.s. stěžovatel
IZOWEN, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - ostatní
Vyhledávání dle hesel : 004
Vyhledávání dle hesel : 179
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
179 1 zákona 280 2009
4 1 a zákona 150 2002
244 1 zákona 99 1963
99 1 zákona 280 2009
52 2 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 394/2017-32 1 Afs 394 2017 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 259/2019-26 5 Afs 259 2019 26 Sb. NSS 4 4318 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 47/2003-125 4 As 47 2003 125 Sb. NSS 2 448 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43246/17/5100-41453-712277 06.10.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 117/2017-25 15 Af 117 2017 25 13.01.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 41/2021- 38
Spisová značka : 8 Afs 41/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 394/2017-32, 1 Afs 394/2017-32, 1 Afs 394/2017-32,
Souladná prejudikatura : 4 As 47/2003-125, 4 As 47/2003-125, 4 As 47/2003-125,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 259/2019-26, 5 Afs 259/2019-26, 5 Afs 259/2019-26,
Nadpis : Daňové řízení: rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce Řízení před soudem: pravomoc soudu
Vztah k předpisům : k § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního k § 179 odst. 1 daňového řádu
Právní věta (text) : Soudy ve správním soudnictví mají pravomoc podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. přezkoumávat rozhodnutí o nevyloučení majetku z daňové exekuce podle § 179 odst. 1 daňového řádu.
Datum vydání v Sb. NSS : 25.11.2022
Právní věta : Ano
Datum : 14.09.2022
Účastníci řízení : IZOWEN, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2022, čj. 8 Afs 41/2021-38, č. 4398/2022 Sb. NSS