Detail dokumentu 4 Afs 53/2022- 40

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 53/2022-40
Označení věci v celku : Pej 1885/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.53.2022.40
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1885 2022
4 Afs 53 2022 40
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.02.2022
Datum skončení řízení : 12.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 12.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 12.09.2022
Datum právní moci : 13.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:36:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kokeš Jiří Mgr. hlavní subjekt: TERMINAL OIL a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
TERMINAL OIL a.s. stěžovatel
TERMINAL OIL a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101h 4 zákona 235 2004
101h 1 c) zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 205/2020-32 6 Afs 205 2020 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 423/2020-35 1 Afs 423 2020 35 Sb. NSS 1 4274 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 46715/19/5300-22443-712878 14.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 43 Af 2/2020-26 43 Af 2 2020 26 09.02.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 3119/22 22.11.2022 4 Afs 53/2022-40 12.09.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 53/2022- 40
Spisová značka : 4 Afs 53/2022
Napadeno : I. ÚS 3119/2022 (SUS 384/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 423/2020-35, 1 Afs 423/2020-35,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 205/2020-32, 6 Afs 205/2020-32,
Datum : 12.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 3119/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, TERMINAL OIL a.s.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2022, čj. 4 Afs 53/2022-40