Detail dokumentu 8 Afs 15/2021- 47

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 15/2021-47
Označení věci v celku : Pej 1828/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.15.2021.47
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1828 2022
8 Afs 15 2021 47
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 05.01.2021
Datum skončení řízení : 09.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 09.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 09.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 09.09.2022
Datum právní moci : 12.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:34:03
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vaněk Petr JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
71 2 zákona 150 2002
72 1 zákona 150 2002
72 4 zákona 150 2002
31 zákona 337 1992
92 zákona 280 2009
103 zákona 150 2002
104 4 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 177/2006-61 2 Afs 177 2006 61 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 53/2020-30 7 Afs 53 2020 30 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 399/2019-73 7 Afs 399 2019 73 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 352/2019-26 10 Afs 352 2019 26 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Azs 249/2016-38 1 Azs 249 2016 38 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 25/2012-351 8 Afs 25 2012 351 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Azs 23/2004-55 1 Azs 23 2004 55 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21334/18/5200-10423-709175 07.05.2018
Odvolací finanční ředitelství 21333/18/5200-10423-709175 07.05.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 55 Af 22/2018-49 55 Af 22 2018 49 26.11.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 3032/22 22.11.2022 8 Afs 15/2021-47 09.09.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 15/2021- 47
Spisová značka : 8 Afs 15/2021
Napadeno : I. ÚS 3032/2022 (SUS 372/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55, 1 Azs 23/2004-55,
Souladná prejudikatura : 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38, 1 Azs 249/2016-38,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26, 10 Afs 352/2019-26,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61, 2 Afs 177/2006-61,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73, 7 Afs 399/2019-73,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30, 7 Afs 53/2020-30,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351,
Datum : 09.09.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 3032/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2022, čj. 8 Afs 15/2021-47