Detail dokumentu 2 Afs 401/2020- 74

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIMKA Karel, JUDr.et PhDr.Ph.D. LL.M.
Označení věci v celku : 2 Afs 401/2020-74
Označení věci v celku : Pej 2417/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.401.2020.74
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 2417 2022
2 Afs 401 2020 74
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.12.2020
Datum skončení řízení : 06.09.2022
Datum vydání rozhodnutí : 06.09.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.09.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 07.09.2022
Datum právní moci : 12.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:33:08
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: Podpora - podnikání s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Podpora - podnikání s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Podpora - podnikání s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 zákona 280 2009
98 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 35294/19/5300-21442-712243 27.08.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 48/2019-72 22 Af 48 2019 72 12.11.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 401/2020- 74
Spisová značka : 2 Afs 401/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 06.09.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Podpora - podnikání s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2022, čj. 2 Afs 401/2020-74