Detail dokumentu 8 Afs 166/2020- 37

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 166/2020-37
Označení věci v celku : Ej 195/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.166.2020.37
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 195 2022
8 Afs 166 2020 37
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 03.09.2020
Datum skončení řízení : 31.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 31.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 31.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 31.08.2022
Datum právní moci : 31.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:26:43
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nedvěd Vladimír JUDr. Ing. hlavní subjekt: Kontrol KOVO s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
Kontrol KOVO s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Kontrol KOVO s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Dotace, rozpočtová pravidla
Vyhledávání dle hesel : Pojmy
Vyhledávání dle hesel : Nediskriminace
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
6 1 zákona 137 2006
544 1 zákona 40 1964
373 zákona 513 1991
365 zákona 513 1991
367 zákona 513 1991
379 zákona 513 1991
266 4 zákona 513 1991
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 20/2008-152 1 Afs 20 2008 152 Sb. NSS 2 2 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 21/2013-39 9 Afs 21 2013 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 195/2017-47 9 As 195 2017 47 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
8 As 124/2019-46 8 As 124 2019 46 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 407/2007 Inspirativní Souladná
6 Afs 270/2015-48 6 Afs 270 2015 48 Sb. NSS 7 3579 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 65/2018-85 4 As 65 2018 85 Sb. NSS 5 4329 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 23 Cdo 4281/2011 Inspirativní Souladná
8 Afs 15/2007-75 8 Afs 15 2007 75 Sb. NSS 8 1865 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 16089/17/5000-10610-712195 03.04.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 74/2017-31 15 Af 74 2017 31 22.07.2020 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 166/2020- 37
Spisová značka : 8 Afs 166/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152, 1 Afs 20/2008-152,
Souladná prejudikatura : 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85, 4 As 65/2018-85,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48, 6 Afs 270/2015-48,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75, 8 Afs 15/2007-75,
Souladná prejudikatura : 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46, 8 As 124/2019-46,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39, 9 Afs 21/2013-39,
Souladná prejudikatura : 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47, 9 As 195/2017-47,
Vztah k předpisům : k § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 1. 4. 2012*)
Právní věta (text) : Smluvní podmínka je v rozporu s § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 1. 4. 2012, skrytě diskriminační, je-li excesivní a vybočuje-li z oprávněných potřeb dané zakázky tak, že objektivně vylučuje účast určité skupiny možných účastníků v zadávacím řízení.
Právní věta : Ano
Datum : 31.08.2022
Účastníci řízení : Kontrol KOVO s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2022, čj. 8 Afs 166/2020-37