Detail dokumentu 10 Afs 133/2021- 48

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 133/2021-48
Označení věci v celku : Pej 1792/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.133.2021.48
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1792 2022
10 Afs 133 2021 48
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.04.2021
Datum skončení řízení : 29.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.08.2022
Datum právní moci : 07.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:26:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Chlaň Jiří Mgr. hlavní subjekt: Fashion TH, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Fashion TH, s.r.o. stěžovatel
Fashion TH, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 317/2021-43 4 Afs 317 2021 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 5868/18/5300-21443-708394 06.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 12/2018-46 11 Af 12 2018 46 24.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 133/2021- 48
Spisová značka : 10 Afs 133/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 317/2021-43, 4 Afs 317/2021-43,
Datum : 29.08.2022
Účastníci řízení : Fashion TH, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2022, čj. 10 Afs 133/2021-48