Detail dokumentu 6 Afs 150/2021- 55

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Označení věci v celku : 6 Afs 150/2021-55
Označení věci v celku : Ej 238/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.150.2021.55
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 238 2022
6 Afs 150 2021 55
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.05.2021
Datum skončení řízení : 25.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.08.2022
Datum právní moci : 07.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:22:22
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : xxx hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : daňová poradkyně
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 071
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
109 4 zákona 150 2002
71 3 zákona 280 2009
101d 2 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Ans 8/2008-105 1 Ans 8 2008 105 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 As 90/2008-70 9 As 90 2008 70 Sb. NSS 5 2041 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43281/17/5300-22444-706385 09.10.2017
Odvolací finanční ředitelství 43282/17/5300-22444-706385 09.10.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 8 Af 43/2017-70 8 Af 43 2017 70 31.03.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 150/2021- 55
Spisová značka : 6 Afs 150/2021
Souladná prejudikatura : 1 Ans 8/2008-105, 1 Ans 8/2008-105,
Souladná prejudikatura : 9 As 90/2008-70, 9 As 90/2008-70,
Vztah k předpisům : k § 101d odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty k § 71 odst. 3 daňového řádu
Právní věta (text) : Kontrolní hlášení podané ve lhůtě pro jeho podání nekvalifikovanou formou datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu musí být potvrzeno či zopakováno kvalifikovanou formou do konce lhůty pro jeho podání (§ 101d odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Obecná pětidenní lhůta dle § 71 odst. 3 daňového řádu se v takovém případě neuplatní. Není-li kontrolní hlášení učiněné nekvalifikovanou formou potvrzeno či opakováno do konce lhůty pro jeho podání, nemá účinky podání.
Právní věta : Ano
Datum : 25.08.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2022, čj. 6 Afs 150/2021-55