Detail dokumentu 2 Afs 194/2020- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 194/2020-52
Označení věci v celku : Pej 1874/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.194.2020.52
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1874 2022
2 Afs 194 2020 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 26.06.2020
Datum skončení řízení : 24.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 24.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 24.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.08.2022
Datum právní moci : 01.09.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:22:01
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: KÄSTLE CZ, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
KÄSTLE CZ, a.s. stěžovatel
KÄSTLE CZ, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 4 zákona 586 1992
34 5 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 242/2020-40 10 Afs 242 2020 40 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 24/2014-119 10 Afs 24 2014 119 Sb. NSS 10 3273 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 174/2016-38 1 Afs 174 2016 38 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 16912/18/5200-11435-711868 11.04.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 62 Af 54/2018-110 62 Af 54 2018 110 04.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 194/2020- 52
Spisová značka : 2 Afs 194/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 174/2016-38, 1 Afs 174/2016-38, 1 Afs 174/2016-38,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 24/2014-119, 10 Afs 24/2014-119, 10 Afs 24/2014-119,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40, 10 Afs 242/2020-40,
Datum : 24.08.2022
Účastníci řízení : KÄSTLE CZ, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2022, čj. 2 Afs 194/2020-52