Detail dokumentu 3 Afs 59/2021- 49

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 59/2021-49
Označení věci v celku : Pej 1829/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.59.2021.49
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1829 2022
3 Afs 59 2021 49
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.03.2021
Datum skončení řízení : 23.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 24.08.2022
Datum právní moci : 26.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:18:33
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
Město Trutnov stěžovatel
Město Trutnov žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
250 1 a) zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 210/2014-57 4 Afs 210 2014 57 Sb. NSS 3 3348 2016 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 22643/19/520-11434-701858 31.05.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 27/2019-37 31 Af 27 2019 37 12.02.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 59/2021- 49
Spisová značka : 3 Afs 59/2021
Souladná prejudikatura : 4 Afs 210/2014-57,
Datum : 23.08.2022
Účastníci řízení : Město Trutnov, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2022, čj. 3 Afs 59/2021-49