Detail dokumentu 5 Afs 103/2021- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KUČERA Viktor, JUDr.
Označení věci v celku : 5 Afs 103/2021-44
Označení věci v celku : Pej 1671/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.103.2021.44
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1671 2022
5 Afs 103 2021 44
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.04.2021
Datum skončení řízení : 23.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.08.2022
Datum právní moci : 23.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:18:59
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Bystřický Lubor Mgr. hlavní subjekt: Paul´s Bohemia, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
PAUĽS BOHEMIA TRADING, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Paul´s Bohemia, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
13 1 zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
14 1 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Ads 58/2003-75 2 Ads 58 2003 75 Sb. NSS 3 133 2004 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 5/2003-52 4 As 5 2003 52 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 135/2004-73 1 Afs 135 2004 73 Sb. NSS 3 787 2006 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 24/2005-44 2 Afs 24 2005 44 Sb. NSS 11 689 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 154/2005-245 2 Afs 154 2005 245 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 137/2016-176 9 Afs 137 2016 176 Sb. NSS 8 3901 2019 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 77/2015-43 5 Afs 77 2015 43 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 4. 2006, C-245/04, věc EMAG Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 12. 2010, C-430/09, věc Euro Tyre Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 2. 1990, C-320/88, věc Shipping and Forwarding Enterprise Safe Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 2. 2003, C-185/01, věc Auto Lease Holland Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 6. 2018, C-108/17, věc Enteco Baltic Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. 7. 2005, C 435/03, věc British American Tobacco a Newman Shipping Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2010, C-237/09, věc De Fruytier Závazná Souladná
rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 4. 2020, C-401/18, věc Herst, s.r.o. Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43539/19/5300-22442-605186 18.10.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 10 Af 50/2019-70 10 Af 50 2019 70 29.03.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 103/2021- 44
Spisová značka : 5 Afs 103/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73, 1 Afs 135/2004-73,
Souladná prejudikatura : 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75, 2 Ads 58/2003-75,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245, 2 Afs 154/2005-245,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44, 2 Afs 24/2005-44,
Souladná prejudikatura : 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43, 5 Afs 77/2015-43,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176, 9 Afs 137/2016-176,
Datum : 23.08.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Paul´s Bohemia, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2022, čj. 5 Afs 103/2021-44