Detail dokumentu 10 Afs 123/2020- 31

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 123/2020-31
Označení věci v celku : Pej 1715/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.123.2020.31
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1715 2022
10 Afs 123 2020 31
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.04.2020
Datum skončení řízení : 18.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 18.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 18.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 18.08.2022
Datum právní moci : 25.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:14:15
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Mochnáč Filip JUDr. hlavní subjekt: ENTERCOM s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ENTERCOM s.r.o. stěžovatel
Drilling - Polishing s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
129 1 zákona 280 2009
6 1 zákona 235 2004
1285 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 3/2008-78 4 As 3 2008 78 Sb. NSS 1 2162 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 59/2013-33 8 Afs 59 2013 33 Sb. NSS 12 3124 2014 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 29007/18/5300-21441-711676 25.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 9 Af 25/2018-33 9 Af 25 2018 33 28.02.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 123/2020- 31
Spisová značka : 10 Afs 123/2020
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 59/2013-33, 8 Afs 59/2013-33,
Datum : 18.08.2022
Účastníci řízení : ENTERCOM s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2022, čj. 10 Afs 123/2020-31