Detail dokumentu 1 Afs 86/2021- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : BAXA Josef, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 86/2021-34
Označení věci v celku : Ej 254/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.86.2021.34
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 254 2022
1 Afs 86 2021 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 30.03.2021
Datum skončení řízení : 17.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 17.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 17.08.2022
Datum právní moci : 17.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:13:14
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Navrátil Hynek Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Obecně
Vyhledávání dle hesel : 099
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
153a zákona 99 1963
157 1 zákona 99 1963
157 2 zákona 99 1963
99 1 zákona 280 2009
157 3 zákona 99 1963
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 As 58/2006-94 4 As 58 2006 94 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 26/2018-141 3 Afs 26 2018 141 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
21 Cdo 5070/2009 Inspirativní Souladná
25 Cdo 3284/2006 Inspirativní Souladná
32 Cdo 2837/2007 Inspirativní Souladná
III. ÚS 3207/20 Inspirativní Souladná
1 Afs 11/2013-84 1 Afs 11 2013 84 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
22 Cdo 329/2016 Inspirativní Souladná
26 Cdo 1609/2009 Inspirativní Souladná
1 Afs 15/2008-100 1 Afs 15 2008 100 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
II. ÚS 2083/15 Inspirativní Souladná
I. ÚS 1424/09 Inspirativní Souladná
33 Odo 1037/2004 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26423/18/5200-10422-711473 15.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 30 Af 55/2018-97 30 Af 55 2018 97 22.12.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 86/2021- 34
Spisová značka : 1 Afs 86/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 11/2013-84, 1 Afs 11/2013-84, 1 Afs 11/2013-84, 1 Afs 11/2013-84,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 26/2018-141, 3 Afs 26/2018-141, 3 Afs 26/2018-141, 3 Afs 26/2018-141,
Souladná prejudikatura : 4 As 58/2006-94, 4 As 58/2006-94, 4 As 58/2006-94, 4 As 58/2006-94,
Vztah k předpisům : k § 153a občanského soudního řádu k § 99 daňového řádu
Právní věta (text) : Právní otázka určení vlastnictví pro účely civilního řízení ukončeného pravomocným rozsudkem pro uznání (§ 153a o. s. ř.) s panující zásadou formální pravdy a otázka zjištění, kdo je poplatníkem daně z příjmů (vlastníkem zdanitelných příjmů) pro účely daňového řízení s panující zásadou materiální pravdy, nejsou totožnými otázkami, pro které by byl správce daně nucen převzít závěr civilního soudu z rozsudku pro uznání (§ 99 daňového řádu).
Právní věta : Ano
Datum : 17.08.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2022, čj. 1 Afs 86/2021-34