Detail dokumentu 10 Afs 383/2021- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 383/2021-52
Označení věci v celku : Pej 1680/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.383.2021.52
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1680 2022
10 Afs 383 2021 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.09.2021
Datum skončení řízení : 17.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 17.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 17.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 17.08.2022
Datum právní moci : 18.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:13:19
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hejzlar David Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
17 zákona 235 2004
64 zákona 235 2004
čl. odst. písm. druh číslo rok
7 EU 904 2010
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 Afs 127/2021-70 10 Afs 127 2021 70 Sb. NSS 5 4331 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 49/2020-35 10 Afs 49 2020 35 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 163/2018-64 10 Afs 163 2018 64 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 26693/20/5300-22441-708274 09.07.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Hradci Králové 31 Af 37/2020-84 31 Af 37 2020 84 25.08.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 2882/22 22.11.2022 10 Afs 383/2021-52 17.08.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 383/2021- 52
Spisová značka : 10 Afs 383/2021
Napadeno : IV. ÚS 2882/2022 (SUS 350/2022)
Souladná prejudikatura : 10 Afs 127/2021-70, 10 Afs 127/2021-70, 10 Afs 127/2021-70, 10 Afs 127/2021-70,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 163/2018-64, 10 Afs 163/2018-64, 10 Afs 163/2018-64, 10 Afs 163/2018-64,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 49/2020-35, 10 Afs 49/2020-35, 10 Afs 49/2020-35, 10 Afs 49/2020-35,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119, 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 17.08.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 2882/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2022, čj. 10 Afs 383/2021-52