Detail dokumentu 6 Afs 20/2022- 87

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : LANGÁŠEK Tomáš, JUDr.LL.M.
Označení věci v celku : 6 Afs 20/2022-87
Označení věci v celku : Pej 1745/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.20.2022.87
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1745 2022
6 Afs 20 2022 87
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 01.02.2022
Datum skončení řízení : 12.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 12.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 12.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.08.2022
Datum právní moci : 17.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:07:54
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Klimeš Alexander Mgr. hlavní subjekt: Josef KVAPIL a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Josef KVAPIL a.s. stěžovatel
Josef KVAPIL a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
88 zákona 280 2009
110 4 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 154/2020-47 6 Afs 154 2020 47 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
7 Afs 12/2013-42 7 Afs 12 2013 42 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
9 Afs 305/2016-31 9 Afs 305 2016 31 Sb. NSS 5 3720 2018 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
1 Azs 16/2021-50 1 Azs 16 2021 50 Sb. NSS 4 4321 2022 Nejvyšší správní soud Procesní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 46205/16/5300-22443-702189 21.10.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 9 Af 82/2016-195 9 Af 82 2016 195 17.12.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 20/2022- 87
Spisová značka : 6 Afs 20/2022
Souladná prejudikatura : 1 Azs 16/2021-50, 1 Azs 16/2021-50, 1 Azs 16/2021-50, 1 Azs 16/2021-50,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 154/2020-47, 6 Afs 154/2020-47, 6 Afs 154/2020-47, 6 Afs 154/2020-47,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 12/2013-42, 7 Afs 12/2013-42, 7 Afs 12/2013-42, 7 Afs 12/2013-42,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 305/2016-31, 9 Afs 305/2016-31, 9 Afs 305/2016-31, 9 Afs 305/2016-31,
Datum : 12.08.2022
Účastníci řízení : Josef KVAPIL a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2022, čj. 6 Afs 20/2022-87