Detail dokumentu 7 Afs 49/2022- 26

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : FOLTAS Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 7 Afs 49/2022-26
Označení věci v celku : Pej 1705/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.49.2022.26
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1705 2022
7 Afs 49 2022 26
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.02.2022
Datum skončení řízení : 16.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 16.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 16.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 16.08.2022
Datum právní moci : 17.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:11:16
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Hrbáčková Eva JUDr. hlavní subjekt: K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. stěžovatel
K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
71 2 zákona 150 2002
8 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Ans 8/2009-110 8 Ans 8 2009 110 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 3/2008-78 4 As 3 2008 78 Sb. NSS 1 2162 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Azs 92/2005-58 2 Azs 92 2005 58 Sb. NSS 5 835 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Azs 9/2003-40 2 Azs 9 2003 40 Sb. NSS 2 113 2004 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 314/2016-55 5 Afs 314 2016 55 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 114/2019-33 7 Afs 114 2019 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48191/19/5200-10421-705721 21.11.2019
Odvolací finanční ředitelství 48149/19/5200-10421-705721 21.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 5/2020-64 29 Af 5 2020 64 18.01.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 49/2022- 26
Spisová značka : 7 Afs 49/2022
Souladná prejudikatura : 2 Azs 9/2003-40, 2 Azs 9/2003-40, 2 Azs 9/2003-40, 2 Azs 9/2003-40, 2 Azs 9/2003-40, 2 Azs 9/2003-40,
Souladná prejudikatura : 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58, 2 Azs 92/2005-58,
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 314/2016-55, 5 Afs 314/2016-55, 5 Afs 314/2016-55, 5 Afs 314/2016-55, 5 Afs 314/2016-55, 5 Afs 314/2016-55,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 114/2019-33, 7 Afs 114/2019-33, 7 Afs 114/2019-33, 7 Afs 114/2019-33, 7 Afs 114/2019-33, 7 Afs 114/2019-33,
Souladná prejudikatura : 8 Ans 8/2009-110, 8 Ans 8/2009-110, 8 Ans 8/2009-110, 8 Ans 8/2009-110, 8 Ans 8/2009-110, 8 Ans 8/2009-110,
Datum : 16.08.2022
Účastníci řízení : K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2022, čj. 7 Afs 49/2022-26