Detail dokumentu 8 Afs 342/2019- 57

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MIKEŠ Petr, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 8 Afs 342/2019-57
Označení věci v celku : Pej 1682/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.342.2019.57
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1682 2022
8 Afs 342 2019 57
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.12.2019
Datum skončení řízení : 11.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 11.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 11.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 11.08.2022
Datum právní moci : 11.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:57:24
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Blaško Martin Mgr. hlavní subjekt: MADAC STEEL s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
MADAC STEEL s.r.o. stěžovatel
MADAC STEEL s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 d zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 106/2009-77 7 Afs 106 2009 77 Sb. NSS 9 2103 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 3/2008-78 4 As 3 2008 78 Sb. NSS 1 2162 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 60/2017-60 5 Afs 60 2017 60 Sb. NSS 4 3705 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 469/2021-50 10 Afs 469 2021 50 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 12. 1. 2006 Optigen a další, C-354/03 Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 7. 2006, Kittel, C-439/04 Inspirativní Souladná
rozsudek Soudního dvora ze dne 21. 6. 2012 Mahagében a Dávid, C-80/11 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 43109/18/5300-22441-711776 26.09.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 64/2018-46 25 Af 64 2018 46 13.11.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 342/2019- 57
Spisová značka : 8 Afs 342/2019
Souladná prejudikatura : 10 Afs 469/2021-50, 10 Afs 469/2021-50, 10 Afs 469/2021-50, 10 Afs 469/2021-50,
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60, 5 Afs 60/2017-60,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77, 7 Afs 106/2009-77,
Datum : 11.08.2022
Účastníci řízení : MADAC STEEL s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2022, čj. 8 Afs 342/2019-57