Detail dokumentu 4 Afs 420/2021- 46

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ROZTOČIL Aleš, Mgr. Bc.LL.M.
Označení věci v celku : 4 Afs 420/2021-46
Označení věci v celku : Pej 1644/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.420.2021.46
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1644 2022
4 Afs 420 2021 46
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.12.2021
Datum skončení řízení : 10.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.08.2022
Datum právní moci : 11.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:04:24
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámková Harantová Petra Mgr. et Mgr. hlavní subjekt: BB kovo s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
BB kovo s.r.o. stěžovatel
BB kovo s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 171/2017-34 1 Afs 171 2017 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 41568/20/5200-11434-706502 30.10.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 57 Af 1/2021-48 57 Af 1 2021 48 23.11.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 420/2021- 46
Spisová značka : 4 Afs 420/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 171/2017-34,
Datum : 10.08.2022
Účastníci řízení : BB kovo s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2022, čj. 4 Afs 420/2021-46