Detail dokumentu 10 Afs 436/2021- 29

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 436/2021-29
Označení věci v celku : Pej 1610/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.436.2021.29
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1610 2022
10 Afs 436 2021 29
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 14.10.2021
Datum skončení řízení : 10.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 10.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 10.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 10.08.2022
Datum právní moci : 11.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 15:04:32
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nedvěd Vladimír JUDr. Ing. hlavní subjekt: STROJ-KOVO s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
STROJ-KOVO s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
STROJ-KOVO s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
115 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 As 33/2011-58 1 As 33 2011 58 Sb. NSS 7 2312 2011 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 A 51/2001-30 6 A 51 2001 30 Sb. NSS 3 494 2005 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Ads 57/2004-59 6 Ads 57 2004 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2314/18/5300-21442-809464 02.02.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 22/2018-59 15 Af 22 2018 59 29.09.2021 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 436/2021- 29
Spisová značka : 10 Afs 436/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 1 As 33/2011-58, 1 As 33/2011-58, 1 As 33/2011-58, 1 As 33/2011-58,
Souladná prejudikatura : 6 A 51/2001-30, 6 A 51/2001-30, 6 A 51/2001-30, 6 A 51/2001-30,
Souladná prejudikatura : 6 Ads 57/2004-59, 6 Ads 57/2004-59, 6 Ads 57/2004-59, 6 Ads 57/2004-59,
Datum : 10.08.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, STROJ-KOVO s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 8. 2022, čj. 10 Afs 436/2021-29