Detail dokumentu 3 Afs 82/2020- 41

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 82/2020-41
Označení věci v celku : Pej 1588/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.82.2020.41
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1588 2022
3 Afs 82 2020 41
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.03.2020
Datum skončení řízení : 05.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 05.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 05.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 08.08.2022
Datum právní moci : 09.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:51:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Janota Martin Mgr. Ing. hlavní subjekt: CZ IZOLACE s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
CZ IZOLACE s.r.o. stěžovatel
CZ IZOLACE s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
101h 1 a zákona 235 2004
101h 4 zákona 235 2004
101e 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 67/2020-77 9 Afs 67 2020 77 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 208/2020-45 4 Afs 208 2020 45 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 446/2019-58 5 Afs 446 2019 58 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
IV. ÚS 1770/20 Inspirativní Souladná
1 Afs 206/2018-27 1 Afs 206 2018 27 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 413/2017-39 6 As 413 2017 39 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 As 321/2018-31 6 As 321 2018 31 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-414/08 Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 49867/18/5100-41456-711893 07.11.2018
Odvolací finanční ředitelství 23483/19/5100-41456-711893 06.06.2019
Odvolací finanční ředitelství 23504/19/5100-41456-711893 06.06.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 Af 8/2019-50 22 Af 8 2019 50 30.01.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 2789/22 13.12.2022 3 Afs 82/2020-41 05.08.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 82/2020- 41
Spisová značka : 3 Afs 82/2020
Napadeno : I. ÚS 2789/2022 (SUS 333/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27, 1 Afs 206/2018-27,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 208/2020-45, 4 Afs 208/2020-45, 4 Afs 208/2020-45, 4 Afs 208/2020-45, 4 Afs 208/2020-45, 4 Afs 208/2020-45,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 446/2019-58, 5 Afs 446/2019-58, 5 Afs 446/2019-58, 5 Afs 446/2019-58, 5 Afs 446/2019-58, 5 Afs 446/2019-58,
Souladná prejudikatura : 6 As 321/2018-31, 6 As 321/2018-31, 6 As 321/2018-31, 6 As 321/2018-31, 6 As 321/2018-31, 6 As 321/2018-31,
Souladná prejudikatura : 6 As 413/2017-39, 6 As 413/2017-39, 6 As 413/2017-39, 6 As 413/2017-39, 6 As 413/2017-39, 6 As 413/2017-39,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 67/2020-77, 9 Afs 67/2020-77, 9 Afs 67/2020-77, 9 Afs 67/2020-77, 9 Afs 67/2020-77, 9 Afs 67/2020-77,
Datum : 05.08.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 2789/22
Účastníci řízení : CZ IZOLACE s.r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2022, čj. 3 Afs 82/2020-41