Detail dokumentu 1 Afs 70/2022- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KANIOVÁ Lenka, JUDr.
Označení věci v celku : 1 Afs 70/2022-32
Označení věci v celku : Pej 1785/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:1.Afs.70.2022.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1785 2022
1 Afs 70 2022 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.04.2022
Datum skončení řízení : 04.08.2022
Datum vydání rozhodnutí : 04.08.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 04.08.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 04.08.2022
Datum právní moci : 10.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:51:56
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vaněk Petr JUDr. hlavní subjekt: Ok Dlažby s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Ok Dlažby s.r.o. stěžovatel
Ok Dlažby s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
115 2 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 25/2012-351 8 Afs 25 2012 351 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 As 5/2003-52 4 As 5 2003 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 438/2017-52 1 Afs 438 2017 52 Sb. NSS 9 4053 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 31496/20/5300-21443-712603 14.08.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 51 Af 55/2020-56 51 Af 55 2020 56 17.02.2022 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 2772/22 14.02.2023 1 Afs 70/2022-32 04.08.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 1 Afs 70/2022- 32
Spisová značka : 1 Afs 70/2022
Napadeno : IV. ÚS 2772/2022 (SUS 332/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52, 1 Afs 438/2017-52,
Souladná prejudikatura : 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52, 4 As 5/2003-52,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351, 8 Afs 25/2012-351,
Datum : 04.08.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 2772/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Ok Dlažby s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2022, čj. 1 Afs 70/2022-32