Detail dokumentu 10 Afs 146/2022- 33

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 146/2022-33
Označení věci v celku : Pej 1545/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.146.2022.33
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1545 2022
10 Afs 146 2022 33
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.05.2022
Datum skončení řízení : 29.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.07.2022
Datum právní moci : 01.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:48:38
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Franc Marian Mgr. hlavní subjekt: OŠTĚP Plzeň s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
OŠTĚP Plzeň s.r.o. stěžovatel
OŠTĚP Plzeň s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 24/2007-119 2 Afs 24 2007 119 Sb. NSS 6 1572 2008 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 11114/21/5300-21441-712599 16.04.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Plzni 76 Af 1/2021-89 76 Af 1 2021 89 09.03.2022 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 146/2022- 33
Spisová značka : 10 Afs 146/2022
Souladná prejudikatura : 2 Afs 24/2007-119,
Datum : 29.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, OŠTĚP Plzeň s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2022, čj. 10 Afs 146/2022-33