Detail dokumentu 6 Afs 391/2020- 45

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : DIENSTBIER Filip, JUDr. Ing.Ph.D.
Označení věci v celku : 6 Afs 391/2020-45
Označení věci v celku : Pej 1577/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.391.2020.45
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1577 2022
6 Afs 391 2020 45
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 12.12.2020
Datum skončení řízení : 28.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.07.2022
Datum právní moci : 01.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:46:21
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Gřivna Tomáš doc. JUDr. Bc.Ph.D. hlavní subjekt: BOHEMIACHLAD spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
BOHEMIACHLAD spol. s r.o. stěžovatel
BOHEMIACHLAD spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
73 zákona 235 2004
115 zákona 280 2009
77 1 b zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
4 Afs 402/2020-63 4 Afs 402 2020 63 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 235/2020-76 6 Afs 235 2020 76 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 172/2017-59 1 Afs 172 2017 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 372/2020-33 1 Afs 372 2020 33 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 350/2020-36 1 Afs 350 2020 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 122/2018-32 3 Afs 122 2018 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 291/2017-43 3 Afs 291 2017 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 254/2018-43 10 Afs 254 2018 43 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
10 Afs 374/2020-59 10 Afs 374 2020 59 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 22888/20/5300-21443-712603 11.06.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 11 Af 27/2020-50 11 Af 27 2020 50 02.12.2020 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
I. ÚS 2669/22 17.01.2023 6 Afs 391/2020-45 28.07.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 391/2020- 45
Spisová značka : 6 Afs 391/2020
Napadeno : I. ÚS 2669/2022 (SUS 321/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59, 1 Afs 172/2017-59,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36, 1 Afs 350/2020-36,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33, 1 Afs 372/2020-33,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43, 10 Afs 254/2018-43,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59, 10 Afs 374/2020-59,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32, 3 Afs 122/2018-32,
Souladná prejudikatura : 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43, 3 Afs 291/2017-43,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63, 4 Afs 402/2020-63,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76, 6 Afs 235/2020-76,
Datum : 28.07.2022
Kasační/ústavní stížnost : I. ÚS 2669/22
Účastníci řízení : BOHEMIACHLAD spol. s r.o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, čj. 6 Afs 391/2020-45