Detail dokumentu 3 Afs 8/2020- 41

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : VLAŠÍN Jaroslav, JUDr.
Označení věci v celku : 3 Afs 8/2020-41
Označení věci v celku : Pej 1563/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.8.2020.41
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1563 2022
3 Afs 8 2020 41
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.01.2020
Datum skončení řízení : 28.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.07.2022
Datum právní moci : 02.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:43:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Jung Jan Mgr. et Mgr. hlavní subjekt: PESTALL s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
PESTALL s.r.o. stěžovatel
PESTALL s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
87 1 zákona 280 2009
148 3 zákona 280 2009
78 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 70/2004-80 1 Afs 70 2004 80 Sb. NSS 9 937 2006 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 14/2017-36 4 Afs 14 2017 36 Sb. NSS 8 3604 2017 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 390/2019-44 7 Afs 390 2019 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 301/2019-30 5 Afs 301 2019 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 231/2021-31 7 Afs 231 2021 31 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 39/2020-29 7 Afs 39 2020 29 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 53475/17/5200-21443-712165 12.12.2017
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 9/2018-107 52 Af 9 2018 107 13.11.2019 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 8/2020- 41
Spisová značka : 3 Afs 8/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 70/2004-80, 1 Afs 70/2004-80, 1 Afs 70/2004-80, 1 Afs 70/2004-80, 1 Afs 70/2004-80, 1 Afs 70/2004-80,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 14/2017-36, 4 Afs 14/2017-36, 4 Afs 14/2017-36, 4 Afs 14/2017-36, 4 Afs 14/2017-36, 4 Afs 14/2017-36,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 301/2019-30, 5 Afs 301/2019-30, 5 Afs 301/2019-30, 5 Afs 301/2019-30, 5 Afs 301/2019-30, 5 Afs 301/2019-30,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 231/2021-31, 7 Afs 231/2021-31, 7 Afs 231/2021-31, 7 Afs 231/2021-31, 7 Afs 231/2021-31, 7 Afs 231/2021-31,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 39/2020-29, 7 Afs 39/2020-29, 7 Afs 39/2020-29, 7 Afs 39/2020-29, 7 Afs 39/2020-29, 7 Afs 39/2020-29,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 390/2019-44, 7 Afs 390/2019-44, 7 Afs 390/2019-44, 7 Afs 390/2019-44, 7 Afs 390/2019-44, 7 Afs 390/2019-44,
Datum : 28.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PESTALL s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, čj. 3 Afs 8/2020-41