Detail dokumentu 3 Afs 407/2020- 77

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 407/2020-77
Označení věci v celku : Pej 1571/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.407.2020.77
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1571 2022
3 Afs 407 2020 77
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.12.2020
Datum skončení řízení : 28.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 28.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 28.07.2022
Datum právní moci : 03.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:44:14
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šrámek Alfréd JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
148 2 b) zákona 280 2009
72 zákona 235 2004
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 68/2017-36 7 Afs 68 2017 36 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 239/2017-29 2 Afs 239 2017 29 Sb. NSS 4 3703 2018 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-154/2020 Inspirativní Souladná
1 Afs 170/2017-31 1 Afs 170 2017 31 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 138/2018-52 7 Afs 138 2018 52 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 28640/19/5300-21441-708995 17.07.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 25 Af 54/2019-186 25 Af 54 2019 186 03.12.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 407/2020- 77
Spisová značka : 3 Afs 407/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 170/2017-31, 1 Afs 170/2017-31, 1 Afs 170/2017-31, 1 Afs 170/2017-31, 1 Afs 170/2017-31,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29, 2 Afs 239/2017-29,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 138/2018-52, 7 Afs 138/2018-52, 7 Afs 138/2018-52, 7 Afs 138/2018-52, 7 Afs 138/2018-52,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 68/2017-36, 7 Afs 68/2017-36, 7 Afs 68/2017-36, 7 Afs 68/2017-36, 7 Afs 68/2017-36,
Datum : 28.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, čj. 3 Afs 407/2020-77