Detail dokumentu 10 Afs 493/2021- 44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 493/2021-44
Označení věci v celku : Pej 1546/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.493.2021.44
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1546 2022
10 Afs 493 2021 44
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 25.11.2021
Datum skončení řízení : 27.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.07.2022
Datum právní moci : 01.08.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:43:11
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Lichnovský Ondřej JUDr. Ing. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
114 4 zákona 280 2009
100 1 zákona 235 2004
92 zákona 280 2009
98 1 zákona 280 2009
100 3 zákona 235 2004
100 3 b zákona 235 2004
98 3 zákona 280 2009
98 4 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 186/2015-43 2 Afs 186 2015 43 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 310/2016-35 10 Afs 310 2016 35 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 Afs 87/2015-29 4 Afs 87 2015 29 Sb. NSS 8 3418 2016 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 20. 3. 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197 Inspirativní Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 21. 11. 2018, Fontana, C-648/16, EU:C:2018:932 Inspirativní Souladná
5 Afs 188/2004-63 5 Afs 188 2004 63 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
2 Afs 190/2004-56 2 Afs 190 2004 56 Sb. NSS 10 675 2005 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 77/2013-67 9 Afs 77 2013 67 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 20/2014-40 1 Afs 20 2014 40 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 185/2020-43 10 Afs 185 2020 43 Sb. NSS 3 4140 2021 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
6 Afs 363/2020-52 6 Afs 363 2020 52 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 273/2020-48 5 Afs 273 2020 48 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
8 Afs 63/2011-74 8 Afs 63 2011 74 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 372/2017-89 10 Afs 372 2017 89 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
Rozsudek SDEU ze dne 5. 10. 2016, ??ja ??rinova, C-576/15, EU:C:2016:740 Inspirativní Souladná
5 Afs 189/2019-37 5 Afs 189 2019 37 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 966/20/5300-22443-702189 10.01.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ostravě], pobočka Olomouc 65 Af 17/2020-114 65 Af 17 2020 114 09.11.2021 zamítnuto
NAPADENO ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTÍ
Sp. zn. Ústavního soudu Datum rozhodnutí ÚS Sp. zn./čj. napadeného rozhodnutí NSS Datum napadeného rozhodnutí NSS Rozhodnuto Sp. zn./čj. výsledného rozhodnutí NSS
IV. ÚS 2737/22 06.12.2022 10 Afs 493/2021-44 27.07.2022 Odmítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 493/2021- 44
Spisová značka : 10 Afs 493/2021
Napadeno : IV. ÚS 2737/2022 (SUS 325/2022)
Souladná prejudikatura : 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40, 1 Afs 20/2014-40,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43, 10 Afs 185/2020-43,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35, 10 Afs 310/2016-35,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89, 10 Afs 372/2017-89,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43, 2 Afs 186/2015-43,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56, 2 Afs 190/2004-56,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29, 4 Afs 87/2015-29,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63, 5 Afs 188/2004-63,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37, 5 Afs 189/2019-37,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48, 5 Afs 273/2020-48,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52, 6 Afs 363/2020-52,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74, 8 Afs 63/2011-74,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67, 9 Afs 77/2013-67,
Datum : 27.07.2022
Kasační/ústavní stížnost : IV. ÚS 2737/22
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2022, čj. 10 Afs 493/2021-44