Detail dokumentu 5 Afs 60/2021- 34

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MATYÁŠOVÁ Lenka, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 5 Afs 60/2021-34
Označení věci v celku : Ej 171/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:5.Afs.60.2021.34
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 171 2022
5 Afs 60 2021 34
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 08.03.2021
Datum skončení řízení : 25.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 25.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 25.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 26.07.2022
Datum právní moci : 26.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:40:54
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vojtová Růžena JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : Ostatní
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
zákona 235 2004
zákona 280 2009
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 7535/19/5300-21442-711315 21.02.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 26/2019-49 31 Af 26 2019 49 16.02.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 5 Afs 60/2021- 34
Spisová značka : 5 Afs 60/2021
Vztah k předpisům : k § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Právní věta (text) : Plátce, který přijme od dodavatele - nespolehlivého plátce, který je uveden ve veřejně přístupném seznamu nespolehlivých plátců, zdanitelné plnění, ručí dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, za daň neodvedenou tímto dodavatelem, přičemž pro vznik ručení nemusí být splněna žádná další podmínka.
Právní věta : Ano
Datum : 25.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2022, čj. 5 Afs 60/2021-34