Detail dokumentu 10 As 40/2022- 25

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 As 40/2022-25
Označení věci v celku : Ej 160/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.As.40.2022.25
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 160 2022
10 As 40 2022 25
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 31.01.2022
Datum skončení řízení : 22.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 22.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 22.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 22.07.2022
Datum právní moci : 26.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:39:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Pustějovský Richard JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Krajský úřad Moravskoslezského kraje žalovaný/odpůrce 1.st
Krajský úřad Moravskoslezského kraje účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Stavební zákon
Vyhledávání dle hesel : 134
Vyhledávání dle hesel : Rozhodnutí podléhající soudnímu přezkumu - pozitivní vymezení
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
134 4 zákona 183 2006
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje MSK 2928/2021 05.12.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ostravě 22 A 26/2021-24 22 A 26 2021 24 13.01.2022 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 As 40/2022- 25
Spisová značka : 10 As 40/2022
Vztah k předpisům : k § 134 odst. 4 větě druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k § 65 soudního řádu správního
Právní věta (text) : Proti rozhodnutí, kterým stavební úřad nařídí zastavení prací podle § 134 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se lze bránit žalobou proti rozhodnutí (§ 65 s. ř. s.).
Právní věta : Ano
Datum : 22.07.2022
Účastníci řízení : Krajský úřad Moravskoslezského kraje, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2022, čj. 10 As 40/2022-25