Detail dokumentu 8 Afs 170/2020- 49

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 170/2020-49
Označení věci v celku : Ej 165/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.170.2020.49
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 165 2022
8 Afs 170 2020 49
judikát sešit rok
4379 9 2022
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 07.09.2020
Datum skončení řízení : 21.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.07.2022
Datum právní moci : 22.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:31:51
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nádeníček Pavel Mgr. hlavní subjekt: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Vyhledávání dle hesel : Odčitatelné položky
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
34 5 zákona 586 1992
34 4 zákona 586 1992
92 5 c) zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 60/2014-56 6 Afs 60 2014 56 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 133/2019-34 1 Afs 133 2019 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 411/2019-54 7 Afs 411 2019 54 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
7 Afs 261/2016-20 7 Afs 261 2016 20 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 21686/18/5200-11435-710862 15.05.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 68/2018-90 29 Af 68 2018 90 10.08.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 170/2020- 49
Spisová značka : 8 Afs 170/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34, 1 Afs 133/2019-34,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 60/2014-56, 6 Afs 60/2014-56, 6 Afs 60/2014-56, 6 Afs 60/2014-56,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 261/2016-20, 7 Afs 261/2016-20, 7 Afs 261/2016-20, 7 Afs 261/2016-20,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 411/2019-54, 7 Afs 411/2019-54, 7 Afs 411/2019-54, 7 Afs 411/2019-54,
Nadpis : Daň z příjmů: kontrola a hodnocení postupu řešení projektu výzkumu a vývoje a dosažených výsledků; způsob a kritéria hodnocení; odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Vztah k předpisům : k § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2013*)
Právní věta (text) : Požadavek na stanovení způsobu kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků plynoucí z § 34 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění do 31. 12. 2013 (s účinností od 1. 1. 2014 plynoucí z § 34c odst. 1 téhož zákona), není splněn, pokud se projekt o způsobu kontroly a hodnocení nezmiňuje nebo tak činí zcela nedostatečně, tedy nestanoví, jakým způsobem a na základě jakých kritérií bude po věcné stránce hodnoceno, zda a do jaké míry byl projekt úspěšný.
Datum vydání v Sb. NSS : 30.09.2022
Právní věta : Ano
Datum : 21.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49, č. 4379/2022 Sb. NSS