Detail dokumentu 9 Afs 70/2020- 43

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MALÍK Radan, JUDr.
Označení věci v celku : 9 Afs 70/2020-43
Označení věci v celku : Pej 1471/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:9.Afs.70.2020.43
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1471 2022
9 Afs 70 2020 43
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 17.03.2020
Datum skončení řízení : 21.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 21.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 21.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 21.07.2022
Datum právní moci : 22.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:37:13
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kandalec Pavel Mgr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: WAY MORAVA, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
WAY MORAVA, s.r.o. stěžovatel
xxx osoba zúčastněná
WAY MORAVA, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
104 4 zákona 150 2002
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
9 Afs 160/2020-49 9 Afs 160 2020 49 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
6 Afs 130/2014-60 6 Afs 130 2014 60 Sb. NSS 10 3275 2015 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
3 Afs 85/2019-44 3 Afs 85 2019 44 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 2680/18/5300-22444-704601 18.01.2018
Odvolací finanční ředitelství 2675/18/5300-22444-704601 18.01.2018
Odvolací finanční ředitelství 2679/18/5300-22444-704601 18.01.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 6/2018-55 31 Af 6 2018 55 29.01.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 9 Afs 70/2020- 43
Spisová značka : 9 Afs 70/2020
Souladná prejudikatura : 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44, 3 Afs 85/2019-44,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60, 6 Afs 130/2014-60,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49, 9 Afs 160/2020-49,
Datum : 21.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, WAY MORAVA, s.r.o., xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 9 Afs 70/2020-43