Detail dokumentu 2 Afs 15/2020- 54

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠONKOVÁ Eva, Mgr.
Označení věci v celku : 2 Afs 15/2020-54
Označení věci v celku : Pej 1968/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:2.Afs.15.2020.54
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1968 2022
2 Afs 15 2020 54
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 13.01.2020
Datum skončení řízení : 19.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 19.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 19.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 19.07.2022
Datum právní moci : 22.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:32:18
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Škréta Vladimír JUDr. hlavní subjekt: TLC czech s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
TLC czech s.r.o. stěžovatel
TLC czech s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
89 1 zákona 280 2009
89 2 zákona 280 2009
90 2 zákona 280 2009
92 3 zákona 280 2009
92a zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 8/2019-56 1 Afs 8 2019 56 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 57/2012-35 5 Afs 57 2012 35 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 110/2007-102 9 Afs 110 2007 102 Sb. NSS 12 12 2008 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 105/2012-37 1 Afs 105 2012 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
4 Afs 133/2020-42 4 Afs 133 2020 42 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 174/2019-41 5 Afs 174 2019 41 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45535/18/5300-22441-708656 12.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Hradci Králové], pobočka Pardubice 52 Af 56/2018-56 52 Af 56 2018 56 21.11.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 2 Afs 15/2020- 54
Spisová značka : 2 Afs 15/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 105/2012-37, 1 Afs 105/2012-37, 1 Afs 105/2012-37, 1 Afs 105/2012-37, 1 Afs 105/2012-37, 1 Afs 105/2012-37,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 8/2019-56, 1 Afs 8/2019-56, 1 Afs 8/2019-56, 1 Afs 8/2019-56, 1 Afs 8/2019-56, 1 Afs 8/2019-56,
Souladná prejudikatura : 4 Afs 133/2020-42, 4 Afs 133/2020-42, 4 Afs 133/2020-42, 4 Afs 133/2020-42, 4 Afs 133/2020-42, 4 Afs 133/2020-42,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 174/2019-41, 5 Afs 174/2019-41, 5 Afs 174/2019-41, 5 Afs 174/2019-41, 5 Afs 174/2019-41, 5 Afs 174/2019-41,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 57/2012-35, 5 Afs 57/2012-35, 5 Afs 57/2012-35, 5 Afs 57/2012-35, 5 Afs 57/2012-35, 5 Afs 57/2012-35,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102, 9 Afs 110/2007-102,
Datum : 19.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, TLC czech s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2022, čj. 2 Afs 15/2020-54