Detail dokumentu 7 Afs 222/2020- 28

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KRUPIČKOVÁ Lenka, Mgr.LL.M.
Označení věci v celku : 7 Afs 222/2020-28
Označení věci v celku : Pej 1526/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.222.2020.28
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1526 2022
7 Afs 222 2020 28
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 21.07.2020
Datum skončení řízení : 13.07.2022
Datum vydání rozhodnutí : 13.07.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 13.07.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 13.07.2022
Datum právní moci : 13.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:24:16
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nedvěd Vladimír JUDr. Ing. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
108 1 i zákona 235 2004
čl. odst. písm. číslo rok druh
203 112 2006 ES
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
6 Afs 261/2020-53 6 Afs 261 2020 53 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 118/2020-37 9 Afs 118 2020 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
5 Afs 408/2019-32 5 Afs 408 2019 32 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 240/2019-41 9 Afs 240 2019 41 Sb. NSS 6 6 2021 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
7 Afs 73/2020-35 7 Afs 73 2020 35 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48828/16/5300-22444-710968 16.11.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 5/2017-51 15 Af 5 2017 51 17.06.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 222/2020- 28
Spisová značka : 7 Afs 222/2020
Souladná prejudikatura : 5 Afs 408/2019-32, 5 Afs 408/2019-32, 5 Afs 408/2019-32, 5 Afs 408/2019-32, 5 Afs 408/2019-32,
Souladná prejudikatura : 6 Afs 261/2020-53, 6 Afs 261/2020-53, 6 Afs 261/2020-53, 6 Afs 261/2020-53, 6 Afs 261/2020-53,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 73/2020-35, 7 Afs 73/2020-35, 7 Afs 73/2020-35, 7 Afs 73/2020-35, 7 Afs 73/2020-35,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 118/2020-37, 9 Afs 118/2020-37, 9 Afs 118/2020-37, 9 Afs 118/2020-37, 9 Afs 118/2020-37,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 240/2019-41, 9 Afs 240/2019-41, 9 Afs 240/2019-41, 9 Afs 240/2019-41, 9 Afs 240/2019-41,
Datum : 13.07.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 7. 2022, čj. 7 Afs 222/2020-28