Detail dokumentu 3 Afs 393/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : RYCHLÝ Tomáš, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 3 Afs 393/2020-32
Označení věci v celku : Pej 1441/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:3.Afs.393.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1441 2022
3 Afs 393 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 11.12.2020
Datum skončení řízení : 30.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 01.07.2022
Datum právní moci : 04.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:01:27
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Kandalec Pavel Mgr.Ph.D., LL.M. hlavní subjekt: SRDÍNKO s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
SRDÍNKO s.r.o. stěžovatel
SRDÍNKO s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
103 1 a zákona 150 2002
100 zákona 280 2009
92 2 zákona 280 2009
44 zákona 280 2009
72 1 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 75/2005-130 8 Afs 75 2005 130 Sb. NSS 11 1350 2007 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 45081/18/5300-21442-809464 17.10.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 43 Af 49/2018-51 43 Af 49 2018 51 26.11.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 3 Afs 393/2020- 32
Spisová značka : 3 Afs 393/2020
Souladná prejudikatura : 8 Afs 75/2005-130,
Datum : 30.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SRDÍNKO s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2022, čj. 3 Afs 393/2020-32