Detail dokumentu 7 Afs 208/2020- 30

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 208/2020-30
Označení věci v celku : Pej 1426/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.208.2020.30
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1426 2022
7 Afs 208 2020 30
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.07.2020
Datum skončení řízení : 30.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 30.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 30.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 30.06.2022
Datum právní moci : 04.07.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:13:28
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Křivánek Vít Ing. Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : daňový poradce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
143 1 zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 103/2009-232 1 Afs 103 2009 232 Sb. NSS 5 2033 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 35/2009-91 2 Afs 35 2009 91 Sb. NSS 10 1906 2009 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 28/2007-156 9 Afs 28 2007 156 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
1 Afs 19/2019-30 1 Afs 19 2019 30 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 27435/18/5300-22442-712600 16.08.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 29 Af 117/2018-51 29 Af 117 2018 51 30.06.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 208/2020- 30
Spisová značka : 7 Afs 208/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232, 1 Afs 103/2009-232,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 19/2019-30, 1 Afs 19/2019-30, 1 Afs 19/2019-30, 1 Afs 19/2019-30,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 35/2009-91, 2 Afs 35/2009-91, 2 Afs 35/2009-91, 2 Afs 35/2009-91,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156, 9 Afs 28/2007-156,
Datum : 30.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2022, čj. 7 Afs 208/2020-30