Detail dokumentu 10 Afs 66/2019- 51

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : MRÁKOTA Ondřej, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 66/2019-51
Označení věci v celku : Pej 1372/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.66.2019.51
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1372 2022
10 Afs 66 2019 51
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 06.03.2019
Datum skončení řízení : 29.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 29.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 29.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 29.06.2022
Datum právní moci : 29.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 14:00:06
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Nedvěd Vladimír JUDr. Ing. hlavní subjekt: A-VERSE, s. r. o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
A-VERSE, s. r. o. stěžovatel
A-VERSE, s. r. o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
6 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 42665/15/5300-21442-700225 08.12.2015
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Ústí nad Labem 15 Af 23/2016-40 15 Af 23 2016 40 13.02.2019 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 66/2019- 51
Spisová značka : 10 Afs 66/2019
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208,
Datum : 29.06.2022
Účastníci řízení : A-VERSE, s. r. o., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2022, čj. 10 Afs 66/2019-51