Detail dokumentu 4 Afs 237/2021- 52

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : PALLA Jiří, JUDr.
Označení věci v celku : 4 Afs 237/2021-52
Označení věci v celku : Pej 1395/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:4.Afs.237.2021.52
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1395 2022
4 Afs 237 2021 52
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 15.07.2021
Datum skončení řízení : 27.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 27.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 27.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 27.06.2022
Datum právní moci : 30.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:58:12
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Šimků Michal Mgr. hlavní subjekt: Previx s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Previx s.r.o. stěžovatel
Previx s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
147 zákona 280 2009
143 zákona 280 2009
251 1 a zákona 280 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 54/2004-125 1 Afs 54 2004 125 Sb. NSS 1 1022 2007 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25362/18/5300-224444-711887 07.06.2018
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 6 Af 22/2018-85 6 Af 22 2018 85 17.06.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 4 Afs 237/2021- 52
Spisová značka : 4 Afs 237/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208, 1 Afs 334/2017-208,
Souladná prejudikatura : 1 Afs 54/2004-125, 1 Afs 54/2004-125,
Datum : 27.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, Previx s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2022, čj. 4 Afs 237/2021-52