Detail dokumentu 7 Afs 382/2020- 32

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : HIPŠR David, Mgr.
Označení věci v celku : 7 Afs 382/2020-32
Označení věci v celku : Pej 1378/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:7.Afs.382.2020.32
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1378 2022
7 Afs 382 2020 32
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 18.12.2020
Datum skončení řízení : 23.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 23.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 23.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 23.06.2022
Datum právní moci : 23.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:41:52
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
SOVA Liberec, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
SOVA Liberec, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 c zákona 280 2009
24 1 zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
2 Afs 180/2006-64 2 Afs 180 2006 64 Sb. NSS 2 1984 2010 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Afs 30/2007-73 9 Afs 30 2007 73 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
2 Afs 11/2013-37 2 Afs 11 2013 37 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 24940/19/5200-11432-709409 14.06.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 44/2019-114 59 Af 44 2019 114 11.12.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 7 Afs 382/2020- 32
Spisová značka : 7 Afs 382/2020
Souladná prejudikatura : 2 Afs 11/2013-37, 2 Afs 11/2013-37, 2 Afs 11/2013-37,
Souladná prejudikatura : 2 Afs 180/2006-64, 2 Afs 180/2006-64, 2 Afs 180/2006-64,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 30/2007-73, 9 Afs 30/2007-73, 9 Afs 30/2007-73,
Datum : 23.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SOVA Liberec, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2022, čj. 7 Afs 382/2020-32