Detail dokumentu 10 Afs 447/2021- 103

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 447/2021-103
Označení věci v celku : Pej 1306/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.447.2021.103
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1306 2022
10 Afs 447 2021 103
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 22.10.2021
Datum skončení řízení : 15.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 15.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 15.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 15.06.2022
Datum právní moci : 16.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:24:38
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Harcuba Jan Mgr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
xxx stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
85 4 zákona 280 2009
92 3 zákona 280 2009
39 2 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
8 Afs 159/2015-49 8 Afs 159 2015 49 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 15/2008-100 1 Afs 15 2008 100 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
4 As 3/2008-78 4 As 3 2008 78 Sb. NSS 1 2162 2011 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 19698/16/5300-22444-702525 17.05.2016
Odvolací finanční ředitelství 19690/16/5300-22444-702525 17.05.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Městský soud v Praze 3 Af 55/2016-276 3 Af 55 2016 276 07.10.2021 zamítnuto
Městský soud v Praze 3 Af 55/2016-276 3 Af 55 2016 276 07.10.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 447/2021- 103
Spisová značka : 10 Afs 447/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100, 1 Afs 15/2008-100,
Souladná prejudikatura : 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78, 4 As 3/2008-78,
Souladná prejudikatura : 8 Afs 159/2015-49, 8 Afs 159/2015-49, 8 Afs 159/2015-49,
Datum : 15.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2022, čj. 10 Afs 447/2021-103