Detail dokumentu 10 Afs 7/2021- 38

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ŠIŠKEOVÁ Sylva, Mgr.
Označení věci v celku : 10 Afs 7/2021-38
Označení věci v celku : Pej 1276/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.7.2021.38
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1276 2022
10 Afs 7 2021 38
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 19.01.2021
Datum skončení řízení : 08.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 08.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 08.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 08.06.2022
Datum právní moci : 10.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:15:45
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Zralý Antonín Mgr. hlavní subjekt: ISTIMA a.s. v likvidaci
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
ISTIMA a.s. v likvidaci stěžovatel
ISTIMA a.s. v likvidaci žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z příjmů
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
6 1 a zákona 586 1992
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
10 As 181/2019-63 10 As 181 2019 63 Sb. NSS 9 4051 2020 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
9 Azs 15/2008-108 9 Azs 15 2008 108 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 15556/19/5200-10421-711070 11.04.2021
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Brně 31 Af 46/2019-55 31 Af 46 2019 55 10.12.2020 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 7/2021- 38
Spisová značka : 10 Afs 7/2021
Souladná prejudikatura : 10 As 181/2019-63, 10 As 181/2019-63,
Souladná prejudikatura : 9 Azs 15/2008-108, 9 Azs 15/2008-108,
Datum : 08.06.2022
Účastníci řízení : ISTIMA a.s. v likvidaci, Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2022, čj. 10 Afs 7/2021-38