Detail dokumentu 6 Afs 159/2018- 59

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : POSPÍŠIL Ivo, JUDr.Ph.D.
Označení věci v celku : 6 Afs 159/2018-59
Označení věci v celku : Pej 1237/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:6.Afs.159.2018.59
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1237 2022
6 Afs 159 2018 59
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 04.05.2018
Datum skončení řízení : 03.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 03.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 02.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.06.2022
Datum právní moci : 06.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:03:25
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Vachta Stanislav JUDr.LL.M. hlavní subjekt: 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. stěžovatel
1. písecká lesní a dřevařská, a.s. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
Odvolací finanční ředitelství účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
72 zákona 235 2004
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
1 Afs 334/2017-208 1 Afs 334 2017 208 Sb. NSS 5 4336 2022 Nejvyšší správní soud Inspirativní Souladná
C-154/20, Kemwater ProChemie Inspirativní Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 55661/16/5300-21444-711083 13.12.2016
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Českých Budějovicích 51 Af 2/2017-47 51 Af 2 2017 47 21.03.2018 zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 6 Afs 159/2018- 59
Spisová značka : 6 Afs 159/2018
Souladná prejudikatura : 1 Afs 334/2017-208,
Datum : 03.06.2022
Účastníci řízení : 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., Odvolací finanční ředitelství
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2022, čj. 6 Afs 159/2018-59