Detail dokumentu 8 Afs 204/2020- 35

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : ZAVŘELOVÁ Jitka, Mgr.
Označení věci v celku : 8 Afs 204/2020-35
Označení věci v celku : Pej 1229/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:8.Afs.204.2020.35
Právní věta : ne
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Pej 1229 2022
8 Afs 204 2020 35
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 02.10.2020
Datum skončení řízení : 06.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 06.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 06.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 06.06.2022
Datum právní moci : 06.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:08:54
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zrušeno a vráceno
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Čmelík Milan JUDr. Bc hlavní subjekt: SOVA Liberec, s.r.o.
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
SOVA Liberec, s.r.o. žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
SOVA Liberec, s.r.o. účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Aplikováno právo EU : Ne
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 3 zákona 280 2009
92 4 zákona 280 2009
92 5 c zákona 280 2009
73 zákona 235 2004
72 zákona 235 2004
109 4 zákona 150 2002
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
5 Afs 191/2019-32 5 Afs 191 2019 32 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
5 Afs 99/2015-106 5 Afs 99 2015 106 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 181/2014-34 9 Afs 181 2014 34 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
9 Afs 154/2020-33 9 Afs 154 2020 33 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 400/2019-26 1 Afs 400 2019 26 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 48255/19/5300-22442-712600 21.11.2019
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
[Krajský soud v Ústí nad Labem], pobočka Liberec 59 Af 6/2020-47 59 Af 6 2020 47 22.09.2020 zrušeno a vráceno
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 8 Afs 204/2020- 35
Spisová značka : 8 Afs 204/2020
Souladná prejudikatura : 1 Afs 400/2019-26, 1 Afs 400/2019-26, 1 Afs 400/2019-26, 1 Afs 400/2019-26, 1 Afs 400/2019-26,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32, 5 Afs 191/2019-32,
Souladná prejudikatura : 5 Afs 99/2015-106, 5 Afs 99/2015-106, 5 Afs 99/2015-106, 5 Afs 99/2015-106, 5 Afs 99/2015-106,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 154/2020-33, 9 Afs 154/2020-33, 9 Afs 154/2020-33, 9 Afs 154/2020-33, 9 Afs 154/2020-33,
Souladná prejudikatura : 9 Afs 181/2014-34, 9 Afs 181/2014-34, 9 Afs 181/2014-34, 9 Afs 181/2014-34, 9 Afs 181/2014-34,
Datum : 06.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, SOVA Liberec, s.r.o.
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2022, čj. 8 Afs 204/2020-35