Detail dokumentu 10 Afs 469/2021- 50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Soud (senát) : tříčlenný senát NSS
Soudce zpravodaj : KÜHN Zdeněk, prof. JUDr.Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení věci v celku : 10 Afs 469/2021-50
Označení věci v celku : Ej 141/2022
ECLI : ECLI:CZ:NSS:2022:10.Afs.469.2021.50
Právní věta : ano
senát rejstřík poř.č. rok č.listu
Ej 141 2022
10 Afs 469 2021 50
ZÁKLADNÍ ÚDAJE -> související řízení (nekasační agenda)
Název soudu / subjektu Sp. zn./čj. řízení/podání Datum zahájení řízení
/-
ČASOVÉ ÚDAJE
Datum zahájení řízení : 05.11.2021
Datum skončení řízení : 03.06.2022
Datum vydání rozhodnutí : 03.06.2022
Datum vyhotovení rozhodnutí : 03.06.2022
Datum vypravení rozhodnutí : 03.06.2022
Datum právní moci : 06.06.2022
Datum zpřístupnění : 13.04.2023 13:08:20
PODROBNOSTI O DOKUMENTU A ŘÍZENÍ
Druh dokumentu : Rozsudek
Typ řízení : žaloba proti rozhodnutí
Stav řízení : Skončeno
Rozhodnutí ve vztahu k řízení : rozhodnutí, kterým se řízení končí
Výrok rozhodnutí NSS : zamítnuto
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ A ZÁSTUPCE
Zástupce : Tocik Martin JUDr. hlavní subjekt: xxx
Typ zástupce : právní zástupce
Účastník řízení Typ účastníka
Odvolací finanční ředitelství stěžovatel
xxx žalobce/navrhovatel 1.st
Odvolací finanční ředitelství žalovaný/odpůrce 1.st
xxx účastník řízení
PRÁVNÍ PŘEDPISY
Oblast úpravy : Daně - daň z přidané hodnoty
Vyhledávání dle hesel : 092
Aplikováno právo EU : Ano
čl. § odst. písm. předpis číslo rok
92 5 d) zákona 208 2009
PREJUDIKATURA
Prejudikatura označení věci v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Identifikace ve sbírkách sešit judikát rok Název orgánu Povaha Druh
7 Afs 321/2018-80 7 Afs 321 2018 80 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
10 Afs 182/2018-42 10 Afs 182 2018 42 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
1 Afs 262/2021-40 1 Afs 262 2021 40 Nejvyšší správní soud Závazná Souladná
NAPADENÉ SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ
Název správního orgánu Sp. zn./čj. rozhodnutí správního orgánu Datum napadeného rozhodnutí
Odvolací finanční ředitelství 25245/20/5300-22444-711887 30.06.2020
NAPADENO KASAČNÍ STÍŽNOSTÍ
Krajský soud Označení rozhodnutí KS v celku senát rejstřík poř.č. rok č.listu Datum rozhodnutí krajského soudu Rozhodnuto NSS
Krajský soud v Praze 51 Af 46/2020-48 51 Af 46 2020 48 25.10.2021 zamítnuto
PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA K SDEU
Sp. zn./čj. předkládacího rozhodnutí NSS Datum předkládacího rozhodnutí NSS Podána PO
ne
ZOBRAZOVÁNÍ
Číslo jednací : 10 Afs 469/2021- 50
Spisová značka : 10 Afs 469/2021
Souladná prejudikatura : 1 Afs 262/2021-40, 1 Afs 262/2021-40, 1 Afs 262/2021-40,
Souladná prejudikatura : 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42, 10 Afs 182/2018-42,
Souladná prejudikatura : 7 Afs 321/2018-80, 7 Afs 321/2018-80, 7 Afs 321/2018-80,
Vztah k předpisům : k § 92 odst. 5 písm. d) daňového řádu
Právní věta (text) : Pokud v daném řetězci transakcí chybí daň z přidané hodnoty ve zcela zanedbatelné výši (zde údajně jen několik málo tisíc korun), vyvolává to pochybnosti, zda lze na celý řetězec pohlížet jako na podvodný [§ 92 odst. 5 písm. d) daňového řádu].
Právní věta : Ano
Datum : 03.06.2022
Účastníci řízení : Odvolací finanční ředitelství, xxx
Citace : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2022, čj. 10 Afs 469/2021-50